Vállalati technológia fejlesztés

A pályázat jelenleg felfüggesztve. Megnyitást követően a Közép-magyarországi régióban is elérhetővé válik.

A pályázat célja

A Felhívás célja azon vállalkozások fejlesztése, amelyek..

 • hozzáadott érték-növekedési vagy exportnövekedési potenciállal bírnak,
 • fejlesztésük eredményeként helyi  nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Akik pályázhatnak..

 • Mikrovállalkozások- (1-9 fő), kisvállalkozások (10-49 fő), középvállalkozások (50-249 fő), esetenként induló vállalkozások

Amire pályázhatnak..

Kötelező projektelem

 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése –  projekt összköltségének 50%-át el kell érniük

Önállóan nem támogatható projektelemek

 • Anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Információs technológia-fejlesztés (informatikai eszközök és szoftverek)
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Ahonnan pályázhatnak:

 • A Közép-Magyarországi régió és Budapest kivételével az ország egész területéről pályázhat az alábbiakban megadottak szerinti változó intenzitással.

Támogatás összege, formája

Minimum 50 millió Ft és maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.

Az elszámolható költség nagyságát meghatározza a cég tavalyi (2014-es évi) árbevétele és a mérlegfőösszege. A kettő közül a kisebbik lehet a maximum elszámolható költség.

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb az alábbiak szerint:

Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban

 • mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;

Közép-Dunántúl régióban

 • mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a,
 • középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;

Nyugat-Dunántúl régióban

 • mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a,
 • középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Lehet-e előleget igényelni?

Jelen pályázati felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke KKV kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, melynek összege legfeljebb 100 millió Ft.

Szükség van-e biztosítékokra?

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre a kedvezményezett, amennyiben

 • rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, illetve ha
 • a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kötelező vállalások

 • Létszámtartásra
 • Személyi jellegű ráfordításra
 • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevételre

A benyújtás határideje

2015. július 9-től 2017. július 10-ig