Telephelyfejlesztés

A pályázat jelenleg felfüggesztve. Várhatóan 2016-ban ismét megnyílik.

 

A telephelyfejlesztési pályázat célja elsősorban az, hogy a vállalkozások növelhessék versenyképességüket. A pályázattal hatékonyabbá teheti cégének működését, növelheti bevételeit. Mindez magában foglalja új vagy meglévő telephelyének fejlesztését, az ipartelepítést is.

Amire pályázhat:

 • Termelő eszköz-és gépbeszerzés (új)
 • Gyártó berendezéshez kapcsolódó információs technológia fejlesztése
 • Termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó Gyártási licenc és know-how beszerzések

Kizárólag a projekt részeként támogatható:

 • Csomagoláshoz és anyagmozgatáshoz kapcsolódó új eszközbeszerzés (új gyártási folyamat esetén)
 • Telephelyfejlesztés – infrastrukturális és ingatlan beruházás

Akik pályázhatnak:

 • A feldolgozóipar területén működő mikro- (1-9 fő), kis- (10-49 fő), középvállalkozások (50-249 fő), esetenként induló vállalkozások (árbevételének min. 50%-a fejlesztéssel érintett feldolgozóipari tevékenységből kell, hogy származzon)
 •  Hozzáadott értéknövekedési vagy exportnövekedési potenciállal rendelkező vállalkozások
 • További feltétel: korábbi dokumentált K+F+I tevékenység, részben a projekt végrehajtására az alkalmasság igazolása

Ahonnan pályázhat:

 • A Közép-Magyarországi régió és Budapest kivételével az ország egész területéről pályázhat az alábbiakban megadottak szerinti változó intenzitással.
 • A következő táblázat a támogatási hányadot (elvi maximumokat) mutatja:

telephelyfejlesztési pályázat

A támogatás összege, formája:

 • 10-100 Millió forint támogatásig egyszerűsített eljárásrendben történő elbírálás forrás
 • Vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás (kedvező hitel), illetve ezek kombinált változata, azaz kombinált támogatás
 • A támogatási intenzitás maximum 50%

 Pénzügyi könnyítések, feltételek:

 • Önerő biztosítása, előfinanszírozás, állami garanciavállalással megvalósuló könnyített hitelfelvétel
 • Az elszámolható költségek 25%-a önrészként igazolandó
 • Munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrehozása

 Pályázat beadásának határideje:

 • 2014. november 10.-december 31.