Munkahelyteremtés

A munkahelyteremtés pályázat célja a foglalkoztatás bővítése, új munkahelyek teremtése. A pályázat támogatja az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházásokat.

Amire pályázhatnak

 • Teljesen új gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések
 • Immateriális javak: találmány, szabadalom, licenc és know-how beszerzése
 • Új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, illetve ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő hozzájárulások

Akik pályázhatnak

 • Mikrovállalkozások- (1-9 fő), kisvállalkozások (10-49 fő), középvállalkozások (50-249 fő) és induló vállalkozások, amennyiben azok Magyarországi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkeznek

Ahonnan pályázhatnak:

 • Az ország egész területéről pályázhat az alábbiakban megadottak szerinti változó intenzitással.
 • A következő táblázat a támogatási hányadot (elvi maximumokat) mutatja:

Munkahelyteremtő_pályázat

Támogatás összege, formája:

 • Pályázatban szereplő beruházási projektnél legfeljebb 120.000.000 forint
 • Hátrányos helyzetű kistérségekben, szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházásnál legfeljebb 240.000.000 Ft
 • Amennyiben a beruházási projekt 250 – a hátrányos települések pályázói esetében 150 – új munkahelyet eredményez, további 100 millió Ft-tal növelhető a támogatás összege

A pályázat további feltételei:

 • Beruházás megkezdése a támogatási igény benyújtását követően
 • Építéssel együtt történő befejezése 2015. november 30-ig
 • Tervezett teljes létszámbővítést megvalósítása a befejezést követő 90 napon belül
 • A beruházással kapcsolatos kapacitások, szolgáltatások a beruházás befejezésétől számított 3 évig (az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően) folyamatos fenntartása és működtetése az adott régióban
 • Érintett telephelye telephelyként történő bejegyzése, mely legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára képes létesíteni új munkahelyet
 • Legalább 2 év folyamatos foglalkoztatási kötelezettség vállalása a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően
 • Beruházás nettó bekerülési költségeinek legalább 25%-ának saját forrásból történő biztosítása
 • 15 millió forint támogatási összeg felett fedezet felajánlása
 • Továbbá amennyiben a pályázó beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel