Külpiaci megjelenés pályázat

A pályázat célja:

A külpiaci megjelenés pályázat célja a gazdasági társaságok külföldi piacokra való kijutásának támogatása, mely részben külföldi kiállításokon, vásárokon való megjelenés, árubemutatókon való részvétel formájában valósul meg.

A pályázat biztosítani kívánja a kijutás feltételeit.

Amire pályázhat:

 • Kiállításokon, vásárokon való részvétel
 • Külföldi árubemutató szervezése
 • Kapcsolódó költségek (pl. utazás, tolmács)
 • Médiamegjelenés költsége
 • Online megjelenés (idegen nyelvű honlap)
 • Információs technológia fejlesztése (szoftverek, programozás)
 • Tanácsadás (költségek 5%-a)
 • Innovációs tanácsadás
 • Innovációt támogató szolgáltatás
 • Piackutatás elkészítésének költsége (maximum 500 ezer forint)
 • Szabadalmak és immateriális javak szerzése, érvényesítése, védelme

Akik pályázhatnak:

 • Legalább 10 fő munkavállalót foglalkoztató feldolgozóipar területén működő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok,
 • kettős könyvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • egyéni vállalkozók,
 • szövetkezetek

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet az a vállalkozás, mely..

 • Végfogyasztásra szánt termékekkel kíván külpiacon megjelenni,
 • Árbevétele minimum 50%-a fejlesztéssel érintett feldolgozóipari tevékenységből származik,
 • 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • Rendelkezik export árbevétellel az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján,
 • Helyi,  nemzeti,  de  főleg  nemzetközi  hálózatokba kapcsolódik be (vagy részvételének intenzitása ebbe az irányba növekedést mutat,
 • Hozzáadott érték növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bír.

Ahonnan pályázhat:

 • A Közép-Magyarországi régió és Budapest kivételével az ország egész területéről pályázhat az alábbiakban megadottak szerinti változó intenzitással.

A támogatás összege, formája:

 • 1,5-20 Millió forint támogatásig egyszerűsített eljárásrendben történő elbírálás forrás
 • Igényelhető  támogatási  összeg  nem  haladhatja  meg  a  támogatási  kérelem  beadását
  megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 Millió Ft-tal szorzott összegét,
 • Támogatási intenzitás maximum 50%

 Kötelező vállalások:

 • Létszámtartás
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése
 • Piackutatás elkészítése
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása

Pályázat beadásának határideje:

2015. június 22. – 2017. június 22.