K+F

A kutatás fejlesztés pályázat célja az innovatív vállalkozások prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása, legalább az ún. MVP prototípus (minimum viable product) vagy a demonstrációs fázis eléréséig. Ez lehet a piacra lépésig házon belüli, vagy együttműködésben végzett tevékenységek támogatása.

A pályázat általános célja a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar K+F eredményekre alapuló vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése. Továbbá célja, hogy a tudás- és technológia-intenzív startup és spin-off vállalkozások túlélési esélyeit növelje az életciklusuk kezdeti, kritikus szakaszában.

Amire pályázhatnak

 • A kutatás-fejlesztés területén foglalkoztatott munkaerő számának növelése
 • Innovációs szolgáltatások vásárlásának támogatása
 • Szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi szellemi tulajdon védelmét szolgáló tevékenységek támogatása

Akik pályázhatnak

 • Mikrovállalkozások- (1-9 fő), kisvállalkozások (10-49 fő), középvállalkozások (50-249 fő), esetenként induló vállalkozások
 • További feltétel: korábbi dokumentált K+F+I tevékenység, részben a projekt végrehajtására az alkalmasság igazolása.

Ahonnan pályázhatnak:

 • A Közép-Magyarországi régió és Budapest kivételével az ország egész területéről pályázhat az alábbiakban megadottak szerinti változó intenzitással.
 • A következő táblázat a támogatási hányadot (elvi maximumokat) mutatja:

kutatás fejlesztés pályázat

Támogatás összege, formája:

 • Egyszerűsített eljárásrendben történő elbírálás forrás – 150.000.000 forint támogatásig
 • Vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás (kedvező hitel), és ezek kombinált változata, azaz kombinált támogatás

Pénzügyi könnyítések, feltételek:

 • Önerő biztosítása, előfinanszírozás, állami garanciavállalással megvalósuló könnyített hitelfelvétel
 • Munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrehozása