Kapacitásbővítő beruházás pályázat

 A pályázat célja

 • KKV-k fejlődése, gazdaságban betöltött szerepének és piaci pozíciójának erősítése,
 • beruházások támogatása, melyek a munkahelyek megtartását eredményezik illetőleg a területi különbségeket csökkentik,
 • a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Akik pályázhatnak..

 • Mikrovállalkozások (1-9 fő),
 • Kisvállalkozások (10-49 fő),
 • Középvállalkozások (50-249 fő)

Amire pályázhatnak..

 • Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem, projekt összköltségének 50%-át el kell érniük

Önállóan nem támogatható projektelemek:

 • Anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek
 • Online megjelenés esetén domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Ahonnan pályázhatnak..

Budapest és a Közép-Magyarországi régió kivételével az ország egész területén.

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 5 millió Ft – 50 millió Ft

Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén a maximálisan  igényelhető támogatás összege 10 millió Ft lehet.

Támogatás mértéke

Közép-Dunántúl régióban

 • mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a,
 • középvállalkozások esetében maximum 45%-a;

Nyugat-Dunántúl régióban

 • mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a,
 • középvállalkozások esetében maximum 35%-a.

Szabad vállalkozási zónában, feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó megvalósuló projekt esetén, abban az esetben, ha a pályázati projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55 millió Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg, de legfeljebb az alábbiak szerint:

Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban

 • mikrovállalkozások és kisvállalkozások esetén a projekt összes elszámolható költségének maximum 70%-a;
 • középvállalkozások esetében maximum 60%-a,

Közép-Dunántúl régióban  

 • mikrovállalkozások és kisvállalkozások esetén a projekt összes elszámolható költségének maximum 55%-a,
 • középvállalkozások esetében  maximum 45%-a

Lehet-e előleget igényelni?

Jelen Felhívás keretében 20 millió Ft vagy e feletti támogatási összeg megítélése esetén előleget lehet igényelni. Az előleg mértéke nem haladhatja meg a támogatás 50%-át, míg összege a 25 millió Ft-ot.

Szükség van-e biztosítékokra?

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre a kedvezményezett, amennyiben

 • rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, illetve ha
 • a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás:

A támogatás igénylőjének vállalnia kell, hogy a projekt befejezésétől számított legalább 2 lezárt üzleti éven keresztül fenntartja:

 1. a bázis létszámot és
 2. a bázis létszám és kölcsönzött munkaerő összegét.
 • Személyi jellegű ráfordítás

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása:

 1. a pályázati projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest,
 2. a pályázati projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest,
 3. a pályázati projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.

Benyújtási határidő

2015. július 8-tól 2017. július 10-ig